PARGA

Ürün Kodu:

Parga Masa : 220*90*75
Parga Dolap : 200*41*82
Parga Sehpa : 80*60*45